Inschrijvingen voor het schooljaar 2017 - 2018 vanaf maandag 6 maart 2017
Openklasdag op donderdag 9 maart 2017

Logistiek assistent

Grootkeuken medewerker

Winkelhulp

Onze school

Autismewerking -
type 9

Voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben wij een aangepaste autiwerking uitgebouwd met de ondersteuning van een interne begeleider ASS van het VVKBuO (Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs). Uw kind wordt begeleid door een persoonlijke mentor.

Opleidingsvorm 3 - type basisaanbod

Sinds september 2015 bieden we opleidingsvorm 3 - type basisaanbod aan

Hecht team

Onze kleinschaligheid is onze troef. Zo biedt een hecht lerarenteam met paramedische ondersteuning maximale aandacht voor ieder kind.

Alternerende beroepsopleiding

Meisjes en jongens tussen 13 en 21 jaar, bereiden we voor op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en het gewone werkmilieu. Na het kwalificatiejaar bieden we onze jongeren méér werkervaring aan in onze Alternerende Beroeps Opleiding.

Nieuws

2017-02-02

Op 2 februari is geen vrouwtje nog zo arm of ze maakt haar pannetje warm. Ook wij vieren Lichtmis met pannenkoeken. Elke leerling krijgt een pannenkoek aangeboden door de school.

2017-01-23

In de week van 23 januari doet het observatiejaar mee met de vogeltelweek. Vorig jaar telden we meer vogels. De meest getelde vogel is merel. Ook de zwarte kraai, meeuw en de stadsduif zagen we ook re...

2016-12-23

De laatste schooldag van het jaar gingen de leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar in de voormiddag schaatsen in Lebbeke. Er werd plezier gemaakt, gelachen en af en toe ook gevallen maar het ...

2016-11-27

Op 7 november gingen de vierdejaars, vijfdejaars en ABO-leerlingen naar Drugstories in de muziekschool. Daar werden ze opgewacht door twee gastsprekers: een verpleegkundige verbonden aan UZ Gent en ee...

2016-11-14

OPWIJK - Het Maria Asumpta Instituut (MAI) een school voor bijzonder onderwijs uit Opwijk heeft een bijzondere actie georganiseerd. In het kader van 'De week van de smaak' maakten de leerlingen van de...

3

Richtingen

32

LEERKRACHTEN

122

LEERLINGEN

5

STERREN