Inschrijvingen OV 3 Type BA en Type 9

Fysieke inschrijving na afspraak.

OV 4 in aanvraag voor schooljaar 2023-2024

We werken in schooljaar 2023-2024 aan de voorbereidingen voor OV 4 en starten officieel op 1 september 2024

Maria Assumpta Instituut

Het Maria Assumpta Instituut (MAI) Met Aandacht voor Iedereen geeft,
vanuit een eigen opvoedingsproject, aan jongeren, type basisaanbod en type 9 (autismespectrumstoornis),
een algemene en sociale vorming en een beroepsvorming,

Met Aandacht Voor Iedereen

Als katholieke dialoogschool, nodigt het MAI iedereen uit om met elkaar op zoek te gaan naar een open,
zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar plaats is voor iedereen.

MAI beroepenkiezer

Op basis van de onderstaande onderwijskiezer kan u in enkele klikken bekijken hoe uw toekomst er kan uitzien op het MAI.

Onze school

Autismewerking
type 9

Voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben wij een aangepaste autiwerking uitgebouwd met de ondersteuning van een interne begeleider ASS van het VVKBuO (Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs). Uw kind wordt begeleid door een persoonlijke mentor.

Opleidingsvorm 3 - type basisaanbod

Sinds september 2015 bieden we opleidingsvorm 3 - type basisaanbod aan

Hecht team

Onze kleinschaligheid is onze troef. Zo biedt een hecht lerarenteam met paramedische ondersteuning maximale aandacht voor ieder kind.

Alternerende beroepsopleiding

Meisjes en jongens tussen 13 en 21 jaar, bereiden we voor op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en het gewone werkmilieu. Na het kwalificatiejaar bieden we onze jongeren méér werkervaring aan in onze Alternerende Beroeps Opleiding.

Nieuws

2022-02-16

Op woensdag 16/02 verkochten de leerlingen hotdogs en op donderdag 17/02 verkochten ze snoepzakjes. Met de winst verdienen ze zakgeld voor op buitenlandse reis. Zowel de hotdogs als de snoep heeft ges...

2022-02-15

Met dank aan de gemeente dienst Welzijn en Hof ten Hemelrijck gaan we naar toneel Lennerd. Dit toneel geeft ons een voorstelling over pesten als preventieve maatregel om pesten tegen te gaan op school...

2022-02-02

Op lichtmis, rijk of arm, maakt ieder vrouwke haar panneke warm! Ook in het MAI zijn er op 2 februari steeds pannenkoeken voor iedereen. Bedankt aan de leerlingen die de lekkere pannenkoeken gemaakt...

2022-01-31

Het is de Dag van de Schooldirecteur. Ook voor de schooldirecteurs onder ons zijn het twee moeilijke jaren geweest maar directeur Hilde Aelbrecht van de Maria Assumptaschool in Opwijk probeert om het ...

2020-03-13

Donderdagavond 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad verregaande maatregelen aangekondigd om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen. De lessen in alle scholen worden gesc...

5

Richtingen

49

LEERKRACHTEN

138

LEERLINGEN

5

STERREN