Maria Assumptia Instituut

Het Maria Assumpta Instituut (MAI) Met Aandacht voor Iedereen geeft,
vanuit een eigen opvoedingsproject, aan jongeren, type basisaanbod en type 9 (autismespectrumstoornis),
een algemene en sociale vorming en een beroepsvorming,

Met Aandacht Voor Iedereen

Als katholieke dialoogschool, nodigt het MAI iedereen uit om met elkaar op zoek te gaan naar een open,
zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving, waar plaats is voor iedereen.

MAI beroepenkiezer

Op basis van de onderstaande onderwijskiezer kan u in enkele klikken bekijken hoe uw toekomst er kan uitzien op het MAI.

Onze school

Autismewerking
type 9

Voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben wij een aangepaste autiwerking uitgebouwd met de ondersteuning van een interne begeleider ASS van het VVKBuO (Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs). Uw kind wordt begeleid door een persoonlijke mentor.

Opleidingsvorm 3 - type basisaanbod

Sinds september 2015 bieden we opleidingsvorm 3 - type basisaanbod aan

Hecht team

Onze kleinschaligheid is onze troef. Zo biedt een hecht lerarenteam met paramedische ondersteuning maximale aandacht voor ieder kind.

Alternerende beroepsopleiding

Meisjes en jongens tussen 13 en 21 jaar, bereiden we voor op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en het gewone werkmilieu. Na het kwalificatiejaar bieden we onze jongeren méér werkervaring aan in onze Alternerende Beroeps Opleiding.

Nieuws

5

Richtingen

38

LEERKRACHTEN

127

LEERLINGEN

5

STERREN