CLB

Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB)Het CLB biedt hulp aan ouders en leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Een vertegenwoordiger van dit centrum woont de klassenraden bij, doet bijkomende onderzoeken waar nodig. Het CLB begeleidt de leerlingen ook op medisch vlak en staat de school bij in het geven van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsopvoeding.

download hier meer informatie