Info

Gelijke onderwijskansen


Werken aan gelijke kansen in het onderwijs betekent voor onze school dat de school zich sterk inzet voor verhoging van de motivatie en de betrokkenheid van alle leerlingen. Daarnaast probeert de school het gebrek aan basiskennis en –vaardigheden van deze leerlingen op te vangen en met een aangepaste lesaanpak in te spelen op de diversiteit in de klassen. Hoe meer zelfvertrouwen de leerlingen hierbij krijgen, hoe beter de aanpak werkt.

De GOK-uren die de school hiervoor krijgt om meer tijd te besteden om aan alle leerlingen gelijke onderwijskansen te bieden, worden bepaald op basis van de GOK-indicatoren.
Deze zijn:

  • De moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs
  • De taal die de leerling thuis spreekt is niet het Nederlands


Op basis van deze GOK-indicatoren werden er aan de school 8u toegekend voor een cycli van 3 jaar ((schooljaar 2014-2015 t.e.m. schooljaar 2017-2018))

Op basis van een grondige beginanalyse werkt de school een GOK-plan uit dat betrekking heeft op drie thema’s:

  • Vergroten van taalvaardigheid: bevorderen van de vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven
  • Bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders
  • Vergroten van het sociale netwerk