Inschrijvingen

Inschrijving

Inschrijvingsdata schooljaar 2019 - 2020
Alle inschrijvingen:

  • van 1 maart 2019 tot en met 28 juni 2019
  • van 26 augustus 2019 tot zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
U kan steeds een afspraak maken voor een vrijblijvende rondleiding.


Capaciteit schooljaar 2019 - 2020

Onze school heeft als visie te werken in kleine pedagogische groepen.
Alleen zo kunnen wij een kwaliteitsvolle werking garanderen op maat van ieder kind.
De capaciteit van onze school is 124 leerlingen.
Onze school contacteren:

  • Telefonisch: 052/35.65.64
  • Mail: info@mai.vko.be

Bij een inschrijving hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs door het Centra voor Leerlingbegeleiding ( CLB )
  • De identiteitskaart van de leerling.
  • Adres en telefoonnummers van de contactpersonen
  • Alle verslagen die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de noden van de leerling

Een leerling kan pas starten in onze school wanneer er een verslag M-decreet is. Voor dit document kan u terecht bij een CLB of een andere erkende voorziening.