Lessen geschorst tot 3 april

  • Home
  • Lessen geschorst tot 3 april

Lessen geschorst tot 3 april

Donderdagavond 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad verregaande maatregelen aangekondigd om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen. De lessen in alle scholen worden geschorst. Zolang het lukt, voorzie je op school opvang tijdens de normale schooluren (inclusief voor- en naschoolse opvang) voor gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Deze maatregelen gaan in op vrijdagavond 13 maart om middernacht. Ze gelden voorlopig tot en met 3 april. Daarna begint de paasvakantie. Fase 2 van het federaal noodplan blijft van kracht.

 

 

 

 

<