Observatiejaar

  • Home
  • Observatiejaar

Observatiejaar


Het observatiejaar is een voorbereidend jaar op de opleidingsfase.
In het observatiejaar krijgen de leerlingen zowel algemene vakken zoals GASV, rekenen, godsdienst, LO en leefsleutels als beroepsgerichte vakken zoals winkelhulp, leskeuken, personenzorg en grootkeuken.

Het observatiejaar start met de onthaaldagen. In deze dagen leren de leerlingen elkaar, de leerkrachten en de school kennen.
In dit schooljaar kan de leerling ontdekken naar welk vakgebied zijn interesse uitgaat. We gaan dan ook op bedrijfsbezoek om op deze manier kennis te maken met de werkvloer. De ouders kunnen ook hieraan deelnemen. Nadien is er een infomoment voor de ouders over de verschillende mogelijkheden na het observatiejaar.