Wij hebben nog plaats in OV 4 type 9! Meld je snel aan! Aanmelden
kwalificatiefase
integratiefase

Huishoudhulp zorg

In het domein maatschappij en welzijn kunnen de leerlingen kiezen voor de afstudeerrichting huishoudhulp zorg.
Tijdens de kwalificatiefase en de integratiefase of alternerende beroepsopleiding, werken de leerlingen toe naar een of meerdere getuigschriften.

Aangeleerde
activiteiten

In het structuuronderdeel huishoudhulp zorg leert men met oog voor de zorgnood van de cliënt huishoudelijke taken uitvoeren en voor het dagelijks onderhoud van de woning zorgen teneinde een aangename woonomgeving te behouden of te herstellen zodat de cliënt thuis kan blijven wonen. 

De leerling leert volgende competenties:

 • voert huishoudelijke taken uit
 • doet boodschappen
 • bereidt maaltijden
 • verzorgt de kledij en het andere textiel van de cliënt
 • maakt oppervlakken, meubilair en uitrusting schoon
 • zorgt voor het woon- en leefklimaat
 • sorteert en verwijdert het huishoudelijk afval
 • Werkt in teamverband
 • werkt samen met andere (zorg)actoren
 • werkt samen met de cliënt
 • werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • werkt ergonomisch en duurzaam
 • organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • voert werkzaamheden uit volgens planning en instructies en houdt de werkadministratie bij
 • plant en organiseert de huishoudelijke taken bij de cliënt
 • handelt volgens de professionele gedragscode
 • ondersteunt het welbevinden van de cliënt
 • reflecteert over het eigen handelen

Tewerkstelling

Het beroep van huishoudhulp zorg wordt uitgeoefend in de thuiszorg waarbij de doelgroepen heel verschillend kunnen zijn.

Geïnteresseerd in deze opleiding?

Stralend schoon, zorgeloos thuis: onze huishoudhulp maakt het verschil. 

Onze
Domeinen

Maatschappij & welzijn

Waar persoonlijke behoeften en maatschappij elkaar ontmoeten.


Onze afstudeerrichtingen:

Economie & organisatie

Toegankelijke trajecten die elke ambitie naar succes leiden.


Onze afstudeerrichtingen:

Voeding & horeca

Inclusieve opleidingen op maat voor élke culinaire droom.

Onze afstudeerrichtingen: