Wij hebben nog plaats in OV 4 type 9! Meld je snel aan! Aanmelden
kwalificatiefase
integratiefase

Winkelmedewerker *

In het domein economie en organisatie kunnen de leerlingen kiezen voor de afstudeerrichting winkelmedewerker.
Tijdens de kwalificatiefase en de integratiefase of alternerende beroepsopleiding, werken de leerlingen toe naar een of meerdere getuigschriften.


* Deze opleiding kan ook als duale opleiding gevolgd worden.

Aangeleerde
activiteiten

In het structuuronderdeel winkelmedewerker leert men producten op een commerciële wijze in de winkel plaatsen en de kassa bedienen om zo de commerciële doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Volgende competenties worden aangeleerd:

 • informeert zich over productevoluties en een assortiment producten
 • ontvangt goederen en producten en controleert de levering
 • bevoorraadt de afdelingen en ordent de producten
 • volgt de voorraad op en stelt tekorten vast
 • bereidt de producten en artikels voor (etiketteren, diefstalbeveiliging, ...) en presenteert deze op een commerciële manier
 • onderhoudt de verkoopruimte en producten in de afdeling
 • ontvangt betalingen en bedient de kassa
 • gaat om met diefstalpreventie en detecteert verdachte klanten met het oog op diefstalpreventie en communiceert hierover efficiënt met de leidinggevende
 • luistert naar klachten van klanten en verwijst door naar een leidinggevende
 • Werkt in teamverband
 • Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • werkt economisch en duurzaam
 • organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk rekening houdend met een logische werkvolgorde en maakt ze schoon
 • voert de werkzaamheden uit volgens planning en instructies en houdt de werkadministratie bij
 • gaat professioneel en doelgroepgericht om met klanten
 • werkt oplossingsgericht

Tewerkstelling

Winkels in allerlei verschillende sectoren

Geïnteresseerd in deze opleiding?

Service met een glimlach. Bij ons vind je altijd meer. 

Onze
Domeinen

Maatschappij & welzijn

Waar persoonlijke behoeften en maatschappij elkaar ontmoeten.


Onze afstudeerrichtingen:

Economie & organisatie

Toegankelijke trajecten die elke ambitie naar succes leiden.


Onze afstudeerrichtingen:

Voeding & horeca

Inclusieve opleidingen op maat voor élke culinaire droom.

Onze afstudeerrichtingen: