Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 1 maart 2024 Aanmelden
kwalificatiefase
integratiefase

Logistiek assistent in de zorg

In het domein maatschappij en welzijn kunnen de leerlingen kiezen voor de afstudeerrichting logistiek assistent in de zorg.
Tijdens de kwalificatiefase en de integratiefase of alternerende beroepsopleiding, werken de leerlingen toe naar een of meerdere getuigschriften.

Aangeleerde
activiteiten

In het structuuronderdeel logistiek assistent in de zorg leert men ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uitvoeren teneinde het comfort van de cliënt te bevorderen

De leerling leert volgende competenties

 • voert ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit
 • onderhoudt de gemeenschappelijke delen en kamers hygiënisch
 • zorgt voor het maaltijdgebeuren van cliënten
 • ondersteunt de cliënt bij verplaatsingen
 • informeert de cliënt over en biedt ondersteuning tijden activiteiten
 • verzorgt het wasgoed
 • Werkt in teamverband
 • werkt samen met andere (zorg)actoren
 • werkt samen met de cliënt
 • werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn
 • werkt ergonomisch en duurzaam
 • organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk rekening houdend met een logische werkvolgorde
 • voert werkzaamheden uit volgens planning en instructies en houdt de werkadministratie bij
 • plant en organiseert de opgedragen taken
 • voert eenvoudige administratieve taken uit
 • volgt de productvoorraad op en geeft bestellingen door
 • handelt volgens de professionele gedragscode
 • reflecteert over het eigen handelen

Tewerkstelling

Ziekenhuizen en zorginstellingen

Geïnteresseerd in deze opleiding?

Zorgzame logistiek, elk detail telt. 

Onze
Domeinen

Maatschappij & welzijn

Waar persoonlijke behoeften en maatschappij elkaar ontmoeten.


Onze afstudeerrichtingen:

Economie & organisatie

Toegankelijke trajecten die elke ambitie naar succes leiden.


Onze afstudeerrichtingen:

Voeding & horeca

Inclusieve opleidingen op maat voor élke culinaire droom.

Onze afstudeerrichtingen: