Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 1 maart 2024 Aanmelden

Schoolloopbaan

Een schoolloopbaan bestaat uit 4 fases: de observatiefase, opleidingsfase, kwalificatiefase en integratiefase. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor duaal leren tijdens de laatste 2 fases.


Jouw toekomst begint hier: ontdek, leer en excelleer!

Observatiefase

Het observatiejaar is een voorbereidend jaar op de opleidingsfase.
In het observatiejaar krijgen de leerlingen zowel algemene vakken zoals GASV, godsdienst en lichamelijke opvoeding als beroepsgerichte vakken nl. basis horeca, basis logistiek onderhoud, basis organisatie en logistiek en project BGV.

Het observatiejaar start met de onthaaldagen. In deze dagen leren de leerlingen elkaar, de leerkrachten en de school kennen.
In dit schooljaar kan de leerling ontdekken naar welk vakgebied zijn interesse uitgaat. We gaan dan ook op bedrijfsbezoek om op deze manier kennis te maken met de werkvloer. De ouders kunnen hieraan ook deelnemen indien gewenst. Nadien is er een infomoment voor de ouders over de verschillende mogelijkheden na het observatiejaar.

Opleidingsfase

In de opleidingsfase krijgen de leerlingen de basis van hun gekozen opleiding aangeboden. 

Hierna volgt een bewijs van competenties. 

Kwalifactiefase

In de kwalificatiefase worden de leerlingen klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Ze leren alle taken die horen bij het beroep dat ze gekozen hebben. 

De leerlingen leren deze taken zowel op school als op werkplekken waar ze samen met de leerkracht in klasverband stage lopen om alle technieken onder de knie te krijgen. 

De fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. Gespreid over deze 2 schooljaren worden er verschillende individuele stageperiodes georganiseerd. 

De leerlingen werken toe naar een erkend getuigschrift onderwijskwalificatie niveau 2. 

Het is mogelijk opeenvolgend meerdere erkende getuigschriften binnen een domein te behalen. 

Integratiefase

De leerlingen lopen 3 dagen per week stage en volgen 2 dagen per week les. 

Hierna volgt een bijkomend getuigschrift. 

Duaal
Leren

De leerlingen werken 3 dagen per week met een arbeidscontract op de werkplaats en volgen 2 dagen per week les op school

Duaal leren kan zowel in de kwalifactiefase als integratiefase.

Onze
Opleidingen

Voeding & horeca

Inclusieve opleidingen op maat voor élke culinaire droom.

Onze afstudeerrichtingen:

Maatschappij & welzijn

Waar persoonlijke behoeften en maatschappij elkaar ontmoeten.


Onze afstudeerrichtingen:

Economie & organisatie

Toegankelijke trajecten die elke ambitie naar succes leiden.


Onze afstudeerrichtingen:

Type 9 werking

Voor leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) hebben wij een aangepaste type 9 werking uitgebouwd.


Hecht team

Onze kleinschaligheid is onze troef. Zo biedt een hecht lerarenteam met paramedische ondersteuning maximale aandacht voor ieder kind.

Opleidingsvorm 3 en 4

OV 3 Type 9 en type basisaanbod

OV 4 Type 9 (vanaf schooljaar 24-25)


Intensieve voorbereiding op de arbeidsmarkt