Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 1 maart 2024 Aanmelden
Samen groeien, individueel bloeien

OV 4 - KanvASS

Vanaf schooljaar 2024-2025 richten wij OV 4 type 9 op. 


We starten met het eerste jaar B-stroom. 

Opleidingsvorm 4

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de jongere. 

Schoolbestuur

Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk vzw
Website: www.vko.be
Mail: vko@vko.be
Tel.: 052/ 35.71.22 

Openingsuren

De school is open elke werkdag van 08u tot 16u behalve op woensdag tot 12u.
De lessen starten ’s morgens om 08u30 en eindigen om 15u20. Van 12u00 tot 12u50 is er een middagpauze.

Middagpauze

De leerlingen hebben op school de kans een warme maaltijd te kopen en te eten. Er is ook gratis soep te verkrijgen. Boterhammen van thuis zijn natuurlijk ook toegelaten. De leerlingen kunnen koele dranken bekomen.

Visie OV 4

Binnen onze school voor buitengewoon onderwijs, opleidingsvorm 4, geloven we in een inclusieve leeromgeving die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van jongeren met autisme. Onze visie is gebaseerd op het creëren van een veilige en stimulerende plek waar elke leerling de kans krijgt om zich op zijn eigen unieke manier te ontwikkelen.

Wij streven ernaar een brug te slaan tussen onderwijs en individuele groei door:

  • Autismevriendelijke omgeving. We creëren een omgeving die rekening houdt met de diversiteit van onze jongeren. Onze klaslokalen en gemeenschappelijke ruimtes zijn ontworpen om rust en structuur te bieden, waardoor elke leerling zich veilig voelt om te leren en te ontdekken.


  • Individuele ondersteuning. Elke leerling is uniek. Daarom bieden we op maat gemaakte ondersteuning die aansluit bij de specifieke behoeften, interesses en sterke punten van elke leerling. Ons team van toegewijde professionals werkt samen met ouders en externe hulpverleners.


  • Zelfontplooiing. We moedigen zelfexpressie en zelfstandigheid aan. Door onze aanpak aan te passen en begeleiding te bieden, stimuleren we het zelfvertrouwen van onze leerlingen en streven we naar een maximale leerwinst.

Toelatings-
voorwaarden

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm aan je behoeften beantwoorden. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB.

Je kan worden toegelaten als het CLB een verslag OV 4 type 9 opstelt.

Lessentabel

Deze lessentabel is onder voorbehoud

1B 32u
Lichamelijk opvoeding 2u
Nederlands 4u
Frans 2u
Engels 1u
Wiskunde 4u
Natuurwetenschappen 2u
Techniek 2u
Maatschappelijke vorming 2u + 1u
Godsdienst 2u
Mediawijsheid/ICT 1u + 1u
Sociale vaardigheden 1u
Artistieke vorming 2u
Verkennende projecten 3u
Klasuur (Leren leren en leren leven) 2u

Basisopties
(vanaf 2025-2026)

Voeding en horeca

Stem-technieken

optie land- en tuinbouw

Economie en organisatie

Heb je nog vragen?