Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 1 maart 2024 Aanmelden

Partners

Welkom op onze partnerspagina, waar we trots samenwerken met innovatieve bedrijven en organisaties om synergie te creëren en onze gezamenlijke visie te verwezenlijken. Ontdek hoe we samen de toekomst vormgeven.

CLB

Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB)

Het CLB biedt hulp aan ouders en leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Een vertegenwoordiger van dit centrum woont de klassenraden bij, doet bijkomende onderzoeken waar nodig. Het CLB begeleidt de leerlingen ook op medisch vlak en staat de school bij in het geven van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsopvoeding.

CLB Noordwest-Brabant
Mollestraat 59
1730 Asse
T 02 452 79 95
asse@clbnoordwestbrabant.be
www.clbnoordwestbrabant.be

Via www.clbchat.be kan je als ouder of als leerling anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website.

ESF

Europees Sociaal Fonds

Bij Europa WSE zetten we ons elke dag in om Vlaamse burgers en inwoners te helpen om zichzelf, vanuit hun eigen talenten, te ontplooien op het werk en daarbuiten, ten voordele van de maatschappij, de organisaties waarvoor ze werken en hun eigen loopbaan. We besteden bijzondere aandacht aan kwetsbare groepen in onze samenleving

Esf
Esf

CERA

Dankzij de steun van CERA hebben we TimeTimers, verschillende tablets en een laadstation voor de tablets aangekocht. Hiermee kunnen we onze type 9 werking verder optimaliseren en verder werken aan onze digitale co-teacher, SAM

Lions Club Asse

Lions club Asse sponsort ons regelmatig voor acties die wij als school organiseren. Met hun steun organiseren wij op regelmatige basis ontbijt voor alle leerlingen. 

Lion's CLub

VZW AAP

Dankzij VZW AAP wordt Naloe opgeleid om op regelmatige basis op school aanwezig te zijn als schoolhond

VZW AAP