Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 1 maart 2024 Aanmelden

Alternerende beroepsopleiding

Alternering betekent “leren en werken”. De leerling (cursist) krijgt de kans om onder begeleiding van de school werkervaring op te doen. Het ABO – jaar is één schooljaar na het beëindigen van de kwalificatiefase. Tijdens dit schooljaar worden de tekorten die de werkgever aangeeft zo goed mogelijk bijgestuurd op school. 

Voordelen

Het doel van het ABO – jaar is een tewerkstelling. De brug van school naar werk wordt veel kleiner. Daarom noemt men het ABO – jaar de integratiefase.
Het ABO – team bestaat uit een dossierbeheerder, een stagebegeleidster en een stagementor. Samen werken zij via het individueel transitieplan naar een tewerkstelling toe.

  • De cursist is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, de wachttijd van 310 dagen loopt.
  • De ouders behouden het kindergeld.
  • De cursist geniet van de schoolvakanties.
  • De cursist krijgt na het succesvol volbrengen van het ABO – jaar een motivatiepremie van € 500.
  • Na een positieve beoordeling is de kans groot dat de cursist een arbeidscontract aangeboden krijgt.

ESF

Dankzij de steun van ESF kunnen de leerlingen een motivatiepremie aanvragen.


Esf
Esf
Europees Sociaal Fonds

Bij Europa WSE zetten we ons elke dag in om Vlaamse burgers en inwoners te helpen om zichzelf, vanuit hun eigen talenten, te ontplooien op het werk en daarbuiten, ten voordele van de maatschap

pij, de organisaties waarvoor ze werken en hun eigen loopbaan. We besteden bijzondere aandacht aan kwetsbare groepen in onze samenleving