Wij hebben nog plaats in OV 4 type 9! Meld je snel aan! Aanmelden

Nuttige info

OV 3
type BA
type 9

Opleidingsvorm 3 geeft je een algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.
Het doel is maatschappelijk functioneren, participeren en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu mogelijk maken.

Toelatings-
voorwaarden

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm aan je behoeften beantwoorden. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB.

Je kan worden toegelaten:
• na de zomervakantie van het jaar waarin je 13 jaar wordt
• als je hoogstens 21 jaar bent
• als het CLB een verslag opstelt voor type basisaanbod of type 9

Oudercontact

De ouders worden op bepaalde tijdstippen uitgenodigd om het rapport van hun kind te komen bespreken bij de klastitularis. Zij vullen op de uitnodiging het gewenste uur in en kunnen op aanvraag iemand van het CLB spreken. Op vraag van de klassenraad kan er altijd een oudercontact aan huis of op de school georganiseerd worden.

Augustus: observatiejaar + nieuwe leerlingen
November - december: rapport alle leerlingen
Maart:
rapport alle leerlingen
Mei: observatiejaar: studiekeuze, 4de jaar: stagebespreking, 5de jaar: info - ABO
Juni: Observatiejaar + 2de + 3de + 4de jaar: rapport, 5de jaar + ABO: proclamatie


Schoolbestuur

Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk vzw
Website: www.vko.be
Mail: vko@vko.be
Tel.: 052/ 35.71.22 

Openingsuren

De school is open elke werkdag van 08u tot 16u behalve op woensdag tot 12u.
De lessen starten ’s morgens om 08u30 en eindigen om 15u20. Van 12u00 tot 12u50 is er een middagpauze.

Middagpauze

De leerlingen hebben op school de kans een warme maaltijd te kopen en te eten. Er is ook gratis soep te verkrijgen. Boterhammen van thuis zijn natuurlijk ook toegelaten. De leerlingen kunnen koele dranken bekomen.

Buitenschoolse activiteiten

De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar gaan jaarlijks op sportklassen. De leerlingen van het 4de en 5de jaar gaan afwisselend op buitenlandse studiereis en leefsleuteldagen

Doel van deze activiteit is op een alternatieve manier leren omgaan met: klasgenoten, niet klasgenoten, begeleiding, een andere leef- en leersituatie.

Heb je nog vragen?