Info

Nuttige info

Schoolbestuur:

Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk vzw
Website: www.vko.be
Mail: vko@vko.be
Tel.: 052/ 35.71.22 Fax: 052/ 36.59.80


Openingsuren

De school is open elke werkdag van 08u tot 16u behalve op woensdag tot 12u.
De lessen starten ’s morgens om 08u30 en eindigen om 12u. En in de namiddag van 12u50 tot 15u30.

Middagpauze

De leerlingen hebben op school de kans een warme maaltijd te gebruiken. Er is ook soep te verkrijgen. Boterhammen van thuis zijn natuurlijk ook toegelaten. De leerlingen kunnen koele dranken bekomen.

Tijdens de zomervakantie: Vanaf 20 augustus alle dagen van 19.00 tot 21.00 en op donderdag ook in de namiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Buitenschoolse activiteiten:

DDe leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar gaan jaarlijks op sportklassen. De leerlingen van het 4de en 5de jaar gaan afwisselend op buitenlandse studiereis en leefsleuteldagen. Doel van deze activiteit is op een alternatieve manier leren omgaan met: klasgenoten, niet klasgenoten, begeleiding, een andere leef- en leersituatie.

Oudercontact:

De ouders worden op bepaalde tijdstippen uitgenodigd om het rapport van hun kind te komen bespreken bij de klastitularis. Zij vullen op de uitnodiging het gewenste uur in en kunnen op aanvraag iemand van het CLB spreken. Op vraag van de klassenraad kan er altijd een oudercontact aan huis of op de school georganiseerd worden.

September: observatiejaar + nieuwe leerlingen
November: rapport alle leerlingen
Maart:
rapport alle leerlingen
Mei: observatiejaar: studiekeuze, 4de jaar: stagebespreking, 5de jaar: info - ABO
Juni: Observatiejaar + 2de + 3de + 4de jaar: rapport, 5de jaar + ABO: proclamatie

logoAmo