Wij hebben nog plaats in OV 4 type 9! Meld je snel aan! Aanmelden

Type 9 werking

Sinds september 2008 is het MAI van start gegaan met een type 9 werking voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (Type 9 ASS). 


De basisdoelstelling blijft om de leerlingen te integreren in een gewoon leef- en arbeidsmilieu, alleen de manier waarop dat doel wordt nagestreefd, is voor leerlingen met ASS verschillend. Nog meer dan bij andere leerlingen is het noodzakelijk dat we onze aanpak voortdurend individueel aanpassen.

De lokalen

Alle lokalen worden zo prikkelarm mogelijk gehouden.

Voor de lessen GASV gebruiken we 2 structuurklassen waarin elke leerling een aparte vaste werkhoek heeft. 

In de lokalen zijn de stoelen ook voorzien van geluidsdempers aan de poten om de rust in de klas zoveel mogelijk te bewaren. 

In de structuurklassen en aan de ingang van de Halte hangen de gedetailleerde weekmenu’s en weekberichten omhoog zodat de leerlingen op elk moment kunnen kijken wat er op de planning staat. Deze kunnen ook digitaal via Smartschool geraadpleegd worden.

Begeleiding
en mentor

Indien de leerling het moeilijk heeft, kan hij/zij een time-out vragen en de klas verlaten. De leerling komt dan naar een individuele time-outhoek in de Halte voor een rustmoment.

De logopediste, orthopedagoge en leerlingbegeleiders staan de leerkracht regelmatig bij om te ondersteunen en extra structuur te bieden. We werken met taakschema’s, tijdschema’s, werkschema’s en digitale stapenplannen zoals SAM (www.sam2020.be). 

Elke leerling met ASS heeft een mentor. Wekelijks zijn er gesprekken over weekplanning, welbevinden, thuissituatie, eventuele problemen met medeleerlingen ... De mentor blijft (in de mate van het mogelijke) het hele schooltraject dezelfde persoon.

Uitstappen Type 9

We maken uitstappen en voorzien hierbij aparte, rustige activiteiten in beperkte groepen.

De uitstap wordt op voorhand besproken met de leerlingen, zo maken we een activiteit voorspelbaar en gestructureerd.

Samenwerking

We werken nauw samen met ouders, CLB, MFC’s, begeleidingsdiensten ...

Er wordt geregeld overleg voorzien. De leerlingen krijgen een mentor waarbij zij terecht kunnen met al hun vragen en zorgen. De mentor is ook het aanspreekpunt van de ouders. De mentor is steeds via Smartschool te bereiken.

Indien het moeilijk loopt op school, kijken wij samen met de ouders en leerling of er een time-outproject buiten de school kan worden georganiseerd.

Klasindeling

We hebben 2 structuurklassen voor het observatiejaar en de opleidingsfase.

In de kwalificatiefase streven we naar een geïntegreerde type 9 werking.

Op maat van onze leerlingen

We beschikken over een paramedisch team (logopedist, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker), extra hulpmiddelen (time timers, hoofdtelefoons, tangles, SAM-app met digitale individuele stappenplannen …) en alternatieve pauzes (rustige hoek, middagsport, eten in een rustige ruimte …)

De pauzes

Hieronder vind je de mogelijkheden die er zijn tijdens onze pauzes en waaruit onze leerlingen met ASS kunnen kiezen.

  • Voormiddagpauze 10u10-10u20: rustige hoek, gewone speelplaats
  • Middagpauze 12u-12u25: eten in de refter, eten in de rustige klas, eten in de rustige hoek of op de speelplaats
  • Middagpauze 12u25-12u50: middagsport, rustige hoek, gewone speelplaats, SOVA-café, creatieve bezigheid, rustige klas

(Rustige hoek en rustige klas enkel toegankelijk met pasje)

Onze domeinen

Maatschappij & welzijn

Waar persoonlijke behoeften en maatschappij elkaar ontmoeten.


Onze afstudeerrichtingen:

Economie & organisatie

Toegankelijke trajecten die elke ambitie naar succes leiden.


Onze afstudeerrichtingen:

Voeding & horeca

Inclusieve opleidingen op maat voor élke culinaire droom.

Onze afstudeerrichtingen: